Service

Reparasjoner

Draktreparasjoner

Vi reparerer alle typer dykkerdrakter.

Skifte  halstetning og mansjetter.

Skifte av glidelås.

Reparasjoner / overhalinger

Kranoverhaling

Ved trykkprøving og ellers hvis det er nøvendig, overhaler vi kranen for deg. Noen reparasjoner som å bytte ratt, overspindel eller pakninger kan ofte utføres uten å tappe ned flasken.

Best so du står dar, so ligg du dar. Har du ikkje kista, då står du dar.

 

Service og reparasjon

Reparasjon og overhaling av pusteventiler

Vi er sertifisert for service på alle de kjente merkene.

1. Ventilen og slangene inspiseres for utevendig skade/slitasje.

2. første og annet trinn demonteres fullstendig og rengjøres i ultralydbad.

3. Servicekit for de fleste ventiler er på lager og deler byttes etter fabrikantens anvisninger.

4. Etter montering blir ventilen justert og prøvepustet

Trykkprøving

Trykkprøving av flasker

Alle flasker som brukes til dykking skal trykkprøves hvert annet år

1. Flasken tappes for luft og kran demonteres.

Det anbefales en kontroll av kranen ved hver trykkprøving.

2. Data som serienummer, størrelse, siste trykkprøving, prøvetrykk og andre data føres inn i trykkprøveloggen.

3. Flasken inspiseres for korrosjon både innvendig og utvendig og gies en karakter fra 0 til 5. 

0 er fri for korrosjon og ved 5 er flasken kondemnert...

4. Flasken stemples med  måned, år og prøveorganets registreringsnummer, Bergen Froskemanncenter har reg. nr 44.

5. Flasken fylles med vann og selve trykkprøvingen utføres.

6 Flasken tømmes for vann og tørkes.

7. Kran byttes o-ring på og monteres.

8. Flasken fylles.